Bosch дигитална лазерна ролетка PLR 50 C

Измерване на дължини

Абсолютна точност: С натискане на един бутон измервания до 50 m с точност до милиметър.

Измерване на площи

Изчисляване в квадратни метри: Необходими са само 2 измервания, за да установите точната големина на една зона.

Измерване на обеми

Мигновено определяне на обема на помещението: Само с 3 кликвания определяте възможно най-бързо кубатурата.

Продължително измерване

Измерване на минимални или максимални разстояния: Измерете изцяло една зона, за да определите най-дългите или най-късите разстояния.

Измерване на наклони

Измерете наклона на един обект: Обърнете настрани PLR 50 C, за да измервате без проблеми наклони.

Нивелир

Нивелиране с лекота на обекти в 2 оси с 1 работна операция.

Събиране на дължини

Облекчава Вашата памет: PLR 50 C може да запамети няколко измерени дължини и да ги събере или извади.

Събиране на площи

Избягвайте грешки при пресмятане: PLR 50 C извършва вместо Вас събирането или изваждането на площи.

Събиране на обеми

Определяне, запомняне, изчисляване: PLR 50 C измерва, запаметява и събира или изважда и обеми.

Индиректно измерване на дължина

Не се спира пред нищо при измерването: Индиректното измерване на дължини на PLR 50 C определя с едно кликване дължини до 50 m – дори когато на пътя има препятствия.

Измерване на височини

Препятствията не трябва да се отстраняват: Лесно измерване на височини с функция за индиректно измерване.

Двойно индиректно измерване на височина

Препятствия затрудняват директното измерване на височина? Въпреки това от 2 измервания и ъгъл PLR 50 C може да изчислява безпроблемно височини.