Bosch дигитална лазерна ролетка PLR 50 C

Измерване на дължини

Абсолютна точност: С натискане на един бутон измервания до 50 m с точност до милиметър.

Измерване на площи

Изчисляване в квадратни метри: Необходими са само 2 измервания, за да установите точната големина на една зона.

Измерване на наклони

Измерете наклона на един обект: Обърнете настрани PLR 50 C, за да измервате без проблеми наклони.

Промяна на цвета:
означете Вашите измервания с до 4 различни цвята, за да ги запазите за преглед по всяко време.

Изтегляне на приложението PLR measure&go

Заредете тук актуалното приложение PLR measure&go.

Често задавани въпроси

PLR measure&go може да се изтегли от магазините за приложения Apple App Store и Google Play Store.

Поддържани Android устройства: смартфони и таблети от Android 4.0 и Bluetooth® 2.1.

Поддържани iOS устройства: iPhone (от 4S), iPad (от 3-то пок.), iPad Air (от 1-во пок.), iPad mini (от 1-во пок.).

Не, приложението се предлага само за iOS и Android устройства.

Да, Вашите проекти и чертежи се запазват при актуализиране на софтуера.

Моля проверете дали е активиран Bluetooth® на смартфон / таблет и PLR инструмент и дали устройствата се намират в радиуса на действие.


Други възможни източници на грешки:

  • На Вашия смартфон / таблет вече е свързана друга дигитална лазерна ролетка PLR: Моля, изберете чрез помощниците за свързване на PLR, чрез сравняването на номерата на инструментите, правилния PLR инструмент. Номерът на инструмента ще намерите върху задната страна на Вашия PLR инструмент.
  • Ако Вашата дигитална лазерна ролетка PLR е свързана с друг смартфон / таблет: Разкачете Bluetooth® връзката на тези инструменти, за да изградите нова връзка.
  • Опитайте да изградите Bluetooth® връзка чрез менюто за настройка на Вашите смартфони / таблети. Моля, използвайте помощниците за свързване на PLR measure&go.

Ако посочените по-горе съвети не доведат до решение, помага изключване и след кратко време включване отново на Bluetooth® в PLR инструмента.

Не, приложението може да се свързва само със съвместими дигитални лазерни ролетки PLR на Bosch.

В зависимост от съществуващите условия (препятствия, слънчево облъчване и т.н.) е възможна връзка до прибл. 10 m.

iPad 2 не може да изгради връзка към дигиталната лазерна ролетка PLR. Тук ще намерите списък с поддържаните устройства:

Поддържани Android устройства: смартфони и таблети от Android 4.0 и Bluetooth® 2.1.

Поддържани iOS устройства: iPhone (от 4S), iPad (от 3-то пок.), iPad Air (от 1-во пок.), iPad mini (от 1-во пок.).

Зарядът на батерията на свързания PLR инструмент е много нисък. Сменете батериите в PLR инструмента.

Температурата на PLR инструмента е извън спецификациите. Изчакайте, докато температурата на инструмента отново се включи в спецификацията.

Опитвате се да прехвърлите размер, който е несъвместим с това приложение (напр. обем).

Размерът на проекта е по-голям от 15 MB. Проекти с размер 15 MB или повече не могат да се експортират.

Изградете Bluetooth® връзка между Вашата дигитална лазерна ролетка PLR и PLR measure&go и изберете проект. Ако е необходимо, създайте проект. Веднага щом устройствата се свържат и бъде избран проект, измерените стойности се прехвърлят автоматично в реално време и се запаметяват в списъка с измерени стойности на проекта. Ако преди това сте добавили елемент, измерената стойност се записва директно в елемента.

Можете да видите и използвате Вашите измерени стойности, като отворите чертеж и докоснете стрелката в десния край на екрана.

Не. В приложението се запаметяват само стойностите, които сте измерили по време на активната Bluetooth® връзка. В горната лента с менюта виждате, дали даденият инструмент е свързан.

Запаметяват се максимално 50 измерени стойности на проект. Маркираните стойности, които вече са записани в елементите, не се броят към тези 50 измерени стойности.

Обърнете внимание на това, че няма маркиран елемент. Тогава отворете списъка с измерени стойности и докоснете една измерена стойност. След това в долния край на екрана се отваря ред с опции за изчисление.

Да, маркирайте най-напред един елемент и след това кликнете върху символа цифри в долния край на екрана.

Маркираните измерени стойности са причислени към елемент във Вашия чертеж. Немаркираните измерени стойности не са.

Всички данни се запаметяват автоматично.

Можете да изпращате Вашите проекти в PDF формат по електронна поща. За тази цел докоснете символа за експортиране и след това въведете адрес на електронната поща.