Digitální laserový dálkoměr Bosch PLR 50 C

Měření délek

Absolutní přesnost: Měření s milimetrovou přesností do vzdálenosti 50 m pouhým stiskem tlačítka.

Měření plochy

Výpočet metrů čtverečních: Stačí jen dvě měření, abyste zjistili přesnou velikost plochy.

Měření sklonů

Změřte sklon objektu: Natočte PLR 50 C ke straně, abyste mohli bez problémů měřit sklony.

Změna barvy:
Zakreslete svá měření až ve čtyřech různých barvách, abyste si vždy zachovali přehled.

Download aplikace PLR measure&go

Stáhněte si zde aktuální aplikaci PLR measure&go.

Často kladené otázky

Aplikaci PLR measure&go si lze stáhnout v obchodu Apple App Store nebo Google Play.

Podporovaná zařízení se systémem Android: chytré telefony a tablety od Android 4.0 a Bluetooth® 2.1.

Podporovaná zařízení se systémem iOS: iPhone (od 4S), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Ne, aplikace je k dispozici výhradně pro zařízení se systémem iOS a Android.

Ano, vaše projekty a plány zůstanou v aktualizovaném softwaru uložené.

Zkontrolujte prosím, zda je na chytrém telefonu/tabletu a zařízení PLR aktivované Bluetooth® a zda jsou zařízení v dosahu.


Další možné příčiny chyb:

  • K chytrému telefonu/tabletu je již připojený jiný laserový dálkoměr PLR: Zvolte pomocí asistenta připojení PLR, porovnáním čísel zařízení, správné zařízení PLR. Číslo zařízení se nachází na zadní straně zařízení PLR.
  • Laserový dálkoměr PLR je připojen k jinému chytrému telefonu/tabletu: Zrušte připojení těchto zařízení přes Bluetooth®, abyste mohli vytvořit nové připojení.
  • Pokuste se vytvořit Bluetooth® připojení použitím nabídky nastavení svého chytrého telefonu/tabletu. Použijte asistenta připojení aplikace PLR measure&go.

Pokud výše uvedené tipy nevyřeší problém, pomůže, když vypnete a za chvíli znovu zapnete Bluetooth® na zařízení PLR.

Ne, aplikaci je možné využívat výhradně s kompatibilními laserovými dálkoměry PLR od firmy Bosch.

Podle daných podmínek (překážky, sluneční záření atd.) je možné připojení na vzdálenost cca až 10 metrů.

iPad 2 nelze  k laserovému dálkoměru PLR připojit. Seznam podporovaných zařízení najdete zde:

Podporovaná zařízení se systémem Android: chytré telefony a tablety od Android 4.0 a Bluetooth® 2.1.

Podporovaná zařízení se systémem iOS: iPhone (od 4S), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Nabití akumulátorů připojeného zařízení PLR je nedostatečné. Vyměňte akumulátory v zařízení PLR.

Teplota zařízení PLR je mimo stanovený rozsah. Počkejte, až bude teplota zařízení opět ve stanoveném rozsahu.

Pokoušíte se přenést rozměr, který není kompatibilní s touto aplikací (např. objem).

Velikost přílohy překračuje 15 MB. Projekty s velikostí 15 MB nebo větší již nelze exportovat.

Přes Bluetooth® vytvořte spojení mezi laserovým dálkoměrem PLR a aplikací PLR measure&go a zvolte projekt. Je-li to nutné, vytvořte projekt. Po spojení zařízení a zvolení projektu se naměřené hodnoty automaticky v reálném čase přenesou a uloží v seznamu naměřených hodnot projektu. Pokud jste předtím přidali prvek, zaznamená se naměřená hodnota přímo do prvku.

Změřené hodnoty si můžete prohlížet a používat tak, že otevřete plán a klepnete na šipku na pravém okraji obrazovky.

Ne. V aplikaci se ukládají pouze hodnoty, které jste změřili během aktivního připojení přes Bluetooth®. V horní liště nabídky vidíte, zda je zařízení připojené.

Uloží se maximálně 50 změřených hodnot na každý projekt. Označené hodnoty již zaznamenané v prvcích se do tohoto omezení 50 změřených hodnot nezapočítávají.

Dbejte na to, aby nebyl označen žádný prvek. Poté otevřete seznam naměřených hodnot a stiskněte naměřenou hodnotu. Na spodním okraji obrazovky se poté otevře řada možností výpočtu.

Ano, nejprve označte prvek a poté klikněte na číselný symbol na spodním okraji obrazovky.

Označené naměřené hodnoty jsou ve vašem plánu přiřazeny určitému prvku. Neoznačené naměřené hodnoty nejsou.

Všechna data se ukládají automaticky.

Projekty můžete poslat e-mailem ve formátu PDF. Klepněte na symbol pro export a poté zadejte e-mailovou adresu.