Bosch digital laserafstandsmåler PLR 50 C

Længdemåling

Absolut præcision: Millimeterpræcise målinger op til 50 m pr. knaptryk.

Arealmåling

Kvadratmeterberegning: Der kræves kun to målinger for at bestemme den præcise størrelse på et område.

Hældningsmåling

Mål hældningen på et objekt: Vip PLR 50 C til siden for at måle hældninger uden problemer.

Farveændring:
Angiv dine målinger med op til fire forskellige farver for at bevare overblikket til enhver tid.

Download PLR measure&go-app'en

Her kan du downloade PLR measure&go-app.

Hyppigt stillede spørgsmål

PLR measure&go kan downloades fra Apple App Store og Google Play Store.

Understøttede Android-enheder: Smartphones og tablets fra Android 4.0 og Bluetooth® 2.1.

Understøttede iOS-enheder: iPhone (fra 4S), iPad (fra 3. gen.), iPad Air (fra 1. gen.), iPad mini (fra 1. gen.).

Nej, appen findes kun til iOS- og Android-enheder.

Ja, dine projekter og plantegninger bevares ved en softwareopdatering.

Kontrollér, om du har aktiveret Bluetooth® på både smartphone / tablet og PLR-enheden, og om enhederne befinder sig inden for rækkevidde af hinanden.


Andre mulige fejlkilder:

  • Din smartphone / tablet har allerede oprettet forbindelse til en anden PLR laserafstandsmåler. Vælg den rigtige PLR-enhed via PLR-forbindelsesguiden ved at sammenligne enhedsnumrene. Enhedsnumrene finder du på bagsiden af din PLR-enhed.
  • Der er oprettet forbindelse mellem din PLR laserafstandsmåler og en anden smartphone / tablet: Afbryd Bluetooth®-forbindelsen mellem disse enheder for at oprette en ny forbindelse.
  • Forsøg at oprette Bluetooth®-forbindelsen via indstillingsmenuen på din smartphones / tablet. Anvend forbindelsesguiden for PLR measure&go.

Hvis ovennævnte tips ikke løser problemet, hjælper det at deaktivere Bluetooth® på PLR-enheden og aktivere funktionen igen efter kort tid.

Nej, appen kan kun oprette forbindelse til kompatible Bosch PLR laserafstandsmålere.

Afhængigt af de aktuelle forhold (forhindringer, solindstråling etc.) kan der oprettes forbindelse inden for en rækkevidde af ca. 10 meter.

iPad 2 kan ikke oprette forbindelse til PLR laserafstandsmåleren. Du finder en liste over understøttede enheder her:

Understøttede Android-enheder: Smartphones og tablets fra Android 4.0 og Bluetooth® 2.1.

Understøttede iOS-enheder: iPhone (fra 4S), iPad (fra 3. gen.), iPad Air (fra 1. gen.), iPad mini (fra 1. gen.).

Batteriopladningen i den tilsluttede PLR-enhed er meget lav. Udskift batterierne i PLR-enheden.

PLR-enhedens temperatur ligger uden for det tilladte område. Vent, indtil enhedens temperatur igen ligger i det tilladte område.

Du forsøger at overføre et mål, som ikke er kompatibel med denne app, f.eks. volumen.

Projektet fylder mere end 15 MB. Projekter med en størrelse på 15 MB eller større kan ikke eksporteres.

Opret Bluetooth®-forbindelse mellem din PLR laserafstandsmåler og PLR measure&go, og vælg et projekt. Opret om nødvendigt selv et projekt. Så snart der er oprettet forbindelse mellem enhederne, og der er valgt et projekt, overføres de målte værdier automatisk i realtid og lagres på projektets liste med målte værdier. Hvis du tidligere har tilføjet et element, indsætte den målte værdi direkte i elementet.

Du kan få vist og anvende dine målte værdier ved at åbne en plantegning og berøre pilen yderst til højre på skærmen.

Nej. Kun de målte værdier, som du har foretaget i løbet af den aktive Bluetooth®-forbindelse, gemmes i appen. I den øverste menulinje kan du se, om der er tilsluttet en enhed.

Der gemmes maks. 50 målte værdier pr. projekt. Markerede værdier, som allerede er indsat i elementer, tælles ikke med i disse 50 målte værdier.

Vær opmærksom på, at der ikke er markeret noget element. Åbn derefter listen med målte værdier, og berør en målt værdi. Derefter åbnes en række med regnefunktioner nederst på skærmen.

Ja, markér først et element, og klik derefter på talsymbolet på nederste del af skærmen.

Markerede målte værdier er knyttet til et element på din plantegning. Det er ikke-markerede målte ikke.

Du kan sende dine projekter i PDF-format pr. e-mail. Berør eksportsymbolet , og indtast derefter en e-mailadresse.