Boschin digitaalinen laseretäisyysmittalaite PLR 50 C

Pituuden mittaus

Ehdoton tarkkuus: napin painalluksella millimetrintarkat mittaukset jopa 50 m saakka.

Pinta-alan mittaus

Neliömetrien laskenta: tarvitaan vain kaksi mittausta alueen tarkan koon määrittämiseksi.

Tilavuuden mittaus

Huoneen tilavuuden mittaus käden käänteessä: voit määrittää huoneen tilavuuden pikavauhtia, vain kolmella napsautuksella.

Jatkuva mittaus

Minimi- tai maksimietäisyyksien mittaus: mittaa koko alue pisimpien tai lyhimpien etäisyyksien mittaamiseksi.

Kaltevuuden mittaus

Mittaa kohteen kaltevuus: kallista PLR 50 C:tä sivusuunnassa mitataksesi kaltevuuden helposti.

Vesivaaka

Kohteiden vaivaton vaaitus kahdelle akselille vain yhdessä työvaiheessa.

Pituuksien yhteenlasku

Muistisi tueksi: voit tallentaa PLR 50 C -laitteeseen useampia pituusmittoja ja käyttää niitä yhteen- ja vähennyslaskuissa.

Pinta-alojen yhteenlasku

Vältä laskuvirheitä: PLR 50 C hoitaa puolestasi pinta-alojen yhteen- ja vähennyslaskut.

Tilavuuksien yhteenlasku

Mittaa, tallenna, laske: PLR 50 C mittaa ja tallentaa myös tilavuudet sekä suorittaa niille vaadittavat yhteen- ja vähennyslaskut.

Epäsuora pituuden mittaus

Tätä laitetta ei pidättele mikään: PLR 50 C:n epäsuora pituuden mittaus määrittää yhdellä napsautuksella pituudet jopa 50 m saakka – vaikka tiellä olisi esteitäkin.

Korkeuden mittaus

Esteitä ei tarvitse raivata pois: vaivaton korkeuksien mittaus epäsuoralla mittaustoiminnolla.

Kaksinkertainen epäsuora korkeuden mittaus

Vaikeuttavatko esteet suoraa korkeuden mittausta? PLR 50 C kykenee laskemaan korkeudet ongelmitta kahden mittauksen ja kulman pohjalta.