Bosch digitale laserafstandsmeter PLR 50 C

Lengtemeting

Absolute precisie: Met één druk op de knop tot op de millimeter nauwkeurig meten tot wel 50 m.

Oppervlaktemeting

Berekening vierkante meters: Er zijn maar twee metingen nodig om de nauwkeurige oppervlakte van een gebied te berekenen.

Hellingsmeting

Meet de helling van een object: Kantel de PLR 50 C opzij om zonder problemen hellingen te meten.

Kleurverandering:
teken uw metingen in maximaal vier verschillende kleuren, om altijd het overzicht te bewaren.

PLR measure&go App downloaden

Download hier de actuele PLR measure&go App.

Veelgestelde vragen

PLR measure&go kan in de Apple App Store en in de Google Play Store worden gedownload.

Ondersteunde Android-toestellen: smartphones en tablets vanaf Android 4.0 en Bluetooth® 2.1.

Ondersteunde iOS-toestellen: iPhone (vanaf 4S), iPad (vanaf 3e generatie), iPad Air (vanaf 1e generatie), iPad mini (vanaf 1e generatie).

Nee, de app is uitsluitend beschikbaar voor iOS- en Android-toestellen.

Ja, uw projecten en plattegronden blijven bij een software-update behouden.

Controleer of op smartphone/tablet en PLR-toestel Bluetooth® is geactiveerd en of de toestellen zich in elkaars reikwijdte bevinden.


Andere mogelijke foutoorzaken:

  • Er is al een andere PLR laserafstandsmeter met uw smartphone/tablet verbonden: Selecteer via de PLR verbindingswizard, door vergelijking van de toestelnummers, het juiste PLR-toestel. Het toestelnummer vindt u op de achterkant van uw PLR-toestel.
  • Uw PLR laserafstandsmeter is met een andere smartphone/tablet verbonden: Verbreek de Bluetooth®-verbinding van deze toestellen om een nieuwe verbinding tot stand te brengen.
  • U probeert de Bluetooth®-verbinding via het instellingsmenu van uw smartphone/tablet tot stand te brengen. Gebruik de verbindingswizard van PLR measure&go.

Mochten de bovengenoemde tips niet tot een oplossing leiden, dan helpt het om in het PLR-toestel Bluetooth® uit en na korte tijd weer in te schakelen.

Nee, de app kan uitsluitend verbinding maken met compatibele Bosch PLR laserafstandsmeters.

Afhankelijk van de heersende omstandigheden (obstakels, zoninstraling enz.) is een verbinding tot ca. 10 meter mogelijk.

De iPad 2 kan geen verbinding met de PLR laserafstandsmeter tot stand brengen. Een lijst met ondersteunde toestellen vindt u hier:

Ondersteunde Android-toestellen: smartphones en tablets vanaf Android 4.0 en Bluetooth® 2.1.

Ondersteunde iOS-toestellen: iPhone (vanaf 4S), iPad (vanaf 3e generatie), iPad Air (vanaf 1e generatie), iPad mini (vanaf 1e generatie).

De batterijlading van het verbonden PLR toestel is zeer laag. Vervang de batterijen in het PLR toestel.

De temperatuur van het PLR toestel ligt buiten de specificaties. Wacht tot de temperatuur van het toestel zich weer binnen de specificatie bevindt.

U probeert een maat over te brengen die niet compatibel is met deze app (bijv. volume).

Het project is groter dan 15 MB. Projecten met een grootte van 15 MB of meer kunnen niet meer worden geëxporteerd.

Breng een Bluetooth®-verbinding tussen uw PLR laserafstandsmeter en PLR measure&go tot stand en selecteer een project. Maak indien nodig een project aan. Zodra de toestellen verbonden zijn en een project werd geselecteerd, worden de gemeten waarden automatisch in real time overgebracht en opgeslagen in de meetwaardelijst van het project. Als u tevoren een element heeft toegevoegd, dan wordt de gemeten waarde direct in het element genoteerd.

U kunt uw gemeten waarden bekijken en gebruiken door een plattegrond te openen en op de pijl aan de rechterkant van het scherm te drukken.

Nee. In de app worden alleen de waarden opgeslagen die u tijdens de actieve Bluetooth®-verbinding heeft gemeten. U ziet in de bovenste menubalk of een toestel verbonden is.

Er worden maximaal 50 gemeten waarden per project opgeslagen. Gemarkeerde waarden die al in elementen zijn genoteerd, worden niet bij deze 50 gemeten waarden geteld.

Let erop dat geen element is gemarkeerd. Open dan de meetwaardelijst en druk op een gemeten waarde. Vervolgens wordt onderaan de rand van het scherm een rij met rekenopties geopend.

Ja, markeer eerst een element en klik daarna op het getalsymbool onderaan de rand van het scherm.

Gemarkeerde gemeten waarden zijn in uw plattegrond aan een element toegewezen. Ongemarkeerde gemeten waarden niet.

Alle gegevens worden automatisch opgeslagen.

U kunt uw projecten in PDF-formaat per e-mail verzenden. Druk hiervoor op het exportsymbool en voer vervolgens een e-mailadres in.