Bosch digital laseravstandsmåler PLR 50 C

Lengdemåling

Absolutt presisjon: Målinger på opptil 50 m med et knappetrykk, nøyaktig på millimeteren.

Arealmåling

Kvadratmeterberegning: Det er kun nødvendig med to målinger for å finne den nøyaktige størrelsen på et område.

Volummåling

Finn volumet i en håndvending: Med kun tre klikk beregner du rominnholdet så raskt det går an.

Kontinuerlig måling

Måling av minimums- og maksimumsavstand: Mål opp et helt område for å finne de lengste og korteste avstandene.

Helningsmåling

Mål helningen på et objekt: Mål helninger uten problemer ved å vippe PLR 50 C til siden.

Vaterpass

Uanstrengt nivellering av objekter på to akser i ett arbeidstrinn.

Addisjon av lengde

Avlaster hukommelsen din: PLR 50 C kan lagre flere lengdemålinger og addere eller subtrahere dem for deg.

Addisjon av areal

Unngå regnefeil: PLR 50 C fikser addisjon eller subtraksjon av areal for deg.

Addisjon av volum

Fastslå, behold, regn ut: PLR 50 C måler, lagrer og adderer eller subtraherer også volum.

Indirekte lengdemåling

Lar seg ikke hindre av noe under målingen: Indirekte lengdemåling med PLR 50 C finner lengder på opptil 50 m med et klikk – selv når det står hindringer i veien.

Høydemåling

Du trenger ikke å fjerne hindringer: Ukomplisert høydemåling med den indirekte målefunksjonen.

Dobbelt indirekte høydemåling

Er direkte høydemåling vanskelig på grunn av hindringer? PLR 50 C kan regne ut høyden uten problemer ut fra to målinger og vinkelen.