Bosch digital laseravstandsmåler PLR 50 C

Lengdemåling

Absolutt presisjon: Målinger på opptil 50 m med et knappetrykk, nøyaktig på millimeteren.

Arealmåling

Kvadratmeterberegning: Det er kun nødvendig med to målinger for å finne den nøyaktige størrelsen på et område.

Helningsmåling

Mål helningen på et objekt: Mål helninger uten problemer ved å vippe PLR 50 C til siden.

Fargeendring:
Tegn inn målingene dine i opptil fire forskjellige farger, slik at du alltid beholder oversikten.

Last ned appen PLR measure&go

Her kan du laste ned appen PLR measure&go.

Ofte stilte spørsmål

Du kan laste ned PLR measure&go fra Apple App Store og Google Play Store.

Android-enheter som støttes: Smarttelefoner og nettbrett fra Android 4.0 og Bluetooth® 2.1.

iOS-enheter som støttes: iPhone (fra 4S), iPad (fra 3. gen.), iPad Air (fra 1. gen.), iPad mini (fra 1. gen.).

Nei, appen er utelukkende laget for iOS- og Android-enheter.

Ja, prosjektene og planene dine bevares ved programvareoppdatering.

Kontroller om Bluetooth® er aktivert både på smarttelefonen/nettbrettet og PLR-enheten, og at enhetene er innenfor hverandres rekkevidde.


Andre mulige feilkilder:

  • Det er allerede koblet en annen PLR-avstandsmåler til smarttelefonen/nettbrettet. Velg riktig PLR-enhet via tilkoblingsassistenten ved å sammenligne enhetsnumrene. Enhetsnumrene finner du på baksiden av PLR-enheten.
  • PLR-avstandsmåleren er koblet til en annen smarttelefon/nettbrett: Koble fra Bluetooth®-forbindelsen mellom disse enhetene for å opprette en ny forbindelse.
  • Du forsøker å opprette Bluetooth®-forbindelse via innstillingsmenyen på smarttelefonen/nettbrettet. Bruk tilkoblingsassistenten fra PLR measure&go.

Dersom tipsene ovenfor ikke fører til en løsning, hjelper det å slå Bluetooth® av på PLR-enheten og slå på igjen etter en liten stund.

Nei, appen kan kun kobles til med kompatible Bosch PLR-laseravstandsmålere.

Avhengig av omgivelsesforholdene (hindringer, direkte sollys osv.) kan det være inntil ca. 10 m avstand.

iPad 2 kan ikke opprette forbindelse til PLR-laseravstandsmåleren. Her finner en liste over støttede enheter.

Android-enheter som støttes: Smarttelefoner og nettbrett fra Android 4.0 og Bluetooth® 2.1.

iOS-enheter som støttes: iPhone (fra 4S), iPad (fra 3. gen.), iPad Air (fra 1. gen.), iPad mini (fra 1. gen.).

Den tilkoblede PLR-enhetens batteriladning er svært lav. Bytt ut batteriene i PLR-enheten.

PLR-enhetens temperatur ligger utenfor spesifikasjonene. Vent til enhetens temperatur er innenfor spesifikasjonene igjen.

Du forsøker å overføre et mål som ikke er kompatibelt med denne appen (f.eks. volum).

Prosjektets størrelse overskrider 15 MB. Prosjekter med en størrelse på 15 MB eller mer kan ikke eksporteres lenger.

Opprett en Bluetooth®-forbindelse mellom PLR-laseravstandsmåleren og PLR measure&go og velg et prosjekt. Opprett et nytt prosjekt om nødvendig. Så snart enhetene er koblet sammen og et prosjekt er valgt, overføres måleverdiene automatisk i sanntid og lagres i prosjektets måleverdiliste. Så fremt du har lagt til et element fra før, legges måleverdien rett inn i elementet.

Du kan se og bruke måleverdiene dine ved å åpne en plan og trykke på filen i høyre kant av skjermbildet.

Nei. I appen lagres bare verdier fra målinger som er utført med aktiv Bluetooth®-forbindelse. I den øvre menylisten kan du se om en enhet er tilkoblet .

Det kan lagres inntil 50 måleverdier per prosjekt. Markerte verdier som allerede er lagt inn i elementer, regnes ikke med til disse 50 måleverdiene.

Pass på at ingen elementer er markert. Åpne måleverdilisten og klikk på en måleverdi. Nå åpnes en rad med beregningsvalg nederst i skjermbildet.

Ja. Først markerer du et element, og deretter klikker du på tallsymbolet i nedre kant av skjermbildet.

Markerte måleverdier er tilordnet et element i planen din. Umarkerte måleverdier er ikke det.

Du kan sende prosjektene dine som e-postvedlegg i PDF-format. Klikk på eksportsymbolet og skriv inn en e-postadresse.