Cyfrowy dalmierz laserowy Bosch PLR 50 C

Pomiar odległości

Absolutna precyzja: pomiar z dokładnością co do milimetra w zasięgu do 50 m.

Pomiar powierzchni

Obliczenie metrażu: potrzebujesz tylko dwóch pomiarów, aby ustalić dokładny metraż.

Pomiar nachylenia

Zmierz kąt nachylenia obiektu: przechyl dalmierz PLR 50 C w bok, aby bez problemu mierzyć nachylenia.

Zmiana koloru:
dla lepszej czytelności zapisz swoje pomiary w jednym z czterech dostępnych kolorów.

Pobierz aplikację PLR measure&go

Pobierz stąd aktualną wersję aplikacji PLR measure&go.

Pytania i odpowiedzi

Aplikację PLR measure&go można pobrać w sklepach Apple App Store oraz Google Play Store.

Obsługiwane urządzenia z systemem Android: smartfony i tablety od wersji Android 4.0 i Bluetooth® 2.1.

Obsługiwane urządzenia z systemem iOS: iPhone (od wersji 4S), iPad (pd 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Tak, projekty i plany są zachowywane podczas aktualizacji oprogramowania.

Proszę sprawdzić, czy w smartfonie / tablecie i urządzeniu PLR jest aktywna funkcja Bluetooth® oraz czy pomiędzy urządzeniami zachowana jest prawidłowa odległość.


Inne prawdopodobne przyczyny błędów:

  • Ze smartfonem / tabletem jest już połączony inny dalmierz laserowy PLR: Aby rozwiązać problem skorzystaj z funkcji asystenta połączeń. Porównaj numery urządzeń i wybierz właściwe - numer dalmierza znajduje się na jego odwrocie.
  • Dalmierz laserowy PLR jest już połączony z innym smartfonem / tabletem: Należy zerwać połączenie Bluetooth® pomiędzy tymi urządzeniami, aby ustanowić nowe połączenie.
  • Użytkownik próbuje ustanowić połączenie Bluetooth® w menu ustawienia swojego smartfona / tabletu. Proszę skorzystać z asystenta połączenia w aplikacji PLR measure&go.

Jeżeli powyższe porady nie rozwiążą problemu, należy w urządzeniu PLR wyłączyć i po chwili ponownie włączyć funkcję Bluetooth®.

Nie, aplikacja działa jedynie w połączeniu z kompatybilnymi dalmierzami laserowymi Bosch PLR.

W zależności od uwarunkowań (przeszkody, nasłonecznienie itp.) odległość może wynosić maksymalnie ok. 10 metrów.

Urządzenie iPad 2 nie obsługuje funkcji połączenia z dalmierzem laserowym PLR. Listę obsługiwanych urządzeń można znaleźć tutaj:

Obsługiwane urządzenia z systemem Android: smartfony i tablety od wersji Android 4.0 i Bluetooth® 2.1.

Obsługiwane urządzenia z systemem iOS: iPhone (od wersji 4S), iPad (pd 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Rezerwa energii w podłączonym urządzeniu PLR jest bardzo niska. W urządzeniu PLR należy wymienić baterie.

Temperatura urządzenia PLR przekroczyła dopuszczalny zakres. Należy zaczekać, aż temperatura urządzenia spadnie do wartości dopuszczalnej.

Użytkownik usiłuje przenieść wymiar, który nie jest kompatybilny z tą aplikacją (np. kubaturę).

Wielkość załącznika z projektem przekracza 15 MB. Projekt wielkości 15 MB i powyżej nie zostanie wyeksportowany.

Proszę ustanowić połączenie Bluetooth® pomiędzy dalmierzem laserowym PLR a aplikacją PLR measure&go i wybrać projekt. W razie potrzeby należy utworzyć projekt. Gdy tylko połączenie między urządzeniami zostanie nawiązane oraz zostanie wybrany projekt, pomiary będą transmitowane automatycznie w czasie rzeczywistym i zostaną zapisane na liście pomiarów projektu. Jeżeli wcześniej został dodany nowy element, pomiar zostanie naniesiony bezpośrednio na ten element.

Pomiary można przeglądać i używać ich po otwarciu planu i dotknięciu strzałki znajdującej się po prawej stronie przy krawędzi ekranu.

Nie. W aplikacji są zapisywane tylko pomiary wykonane przy aktywnym połączeniu Bluetooth®. W górnym pasku menu można sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone.

Maksymalnie można zapisać 50 pomiarów dla każdego projektu. Zaznaczone wartości, naniesione już na elementy, nie są liczone do tych 50 pomiarów.

Należy zwrócić uwagę, aby żaden element nie był zaznaczony. Następnie otworzyć listę pomiarów i wybrać pomiar. Przy dolnej krawędzi ekranu otworzy się pasek z opcjami obliczeniowymi.

Tak, najpierw należy zaznaczyć element i kliknąć symbol liczby przy dolnej krawędzi ekranu.

Zaznaczone pomiary są przyporządkowane na planie jednemu elementowi. Niezaznaczone pomiary nie są przyporządkowane.

Wszystkie dane są zapisywane automatycznie.

Projekty można wysyłać e-mailem w formacie PDF. W tym celu należy wybrać symbol eksportu , a następnie wprowadzić adres e-mail.