Bosch digitalni laserski daljinomer PLR 50 C

Merenje visine do bilo koje tačke u prostoru – zahvaljujući indirektnom merenju visine

PLR 50 C

Saznajte sve o novom laserskom daljinomeru u našem videu o proizvodu

Vratite nam se uskoro...

Ovde napuštate bosch-plr50c.com
bosch-do-it.com

Kupite PLR 50 C

Ovde ćete doći do pretrage trgovaca u online katalogu