Bosch digitalni laserski daljinomer PLR 50 C

Merenje dužine

Apsolutna preciznost: merenje do 50 m na pritisak dugmeta, tačno u milimetar.

Merenje površine

Proračun kvadratnih metara: Potrebna su samo dva merenja da utvrdite tačnu veličinu područja.

Merenje zapremine

Određivanje zapremine prostora za tren: Sa samo tri klika određujete zapreminu prostora u najkraćem vremenu.

Trajno merenje

Merenje maksimalnih i minimalnih rastojanja: Izmerite čitavo područje kako bi utvrdili najduža ili najkraća rastojanja.

Merenje nagiba

Izmerite nagib predmeta: Nagnite PLR 50 C na stranu za jednostavno merenje nagiba.

Libela

Lako usmeravanje predmeta u dve ose, samo jednim radnim postupkom.

Sabiranje dužine

Olakšava Vam pamćenje: PLR 50 C može da čuva nekoliko izmerenih dužina u memoriji, te može da ih sabira i oduzima za Vas.

Sabiranje površine

Izbegavajte greške pri računanju: Sabiranje i oduzimanje površina preuzima PLR 50 C za Vas.

Sabiranje zapremine

Određivanje, čuvanje, računanje: PLR 50 C meri, čuva i sabira ili oduzima čak i zapremine.

Indirektno merenje dužine

Ništa ga ne zaustavlja kod merenja: Indirektnim merenjem dužine PLR 50 C određuje dužine do 50 m, samo jednim klikom – čak i kad su prepreke na putu.

Merenje visine

Nije potrebno ukloniti prepreke: jednostavno određivanje visine indirektnom funkcijom merenja.

Dvostruko indirektno merenje visine

Prepreke otežavaju direktno merenje visine? Sa dva merenja i utvrđenim uglom PLR 50 C ipak jednostavno izračunava visine.