Bosch digitalni laserski daljinomer PLR 50 C

Merenje dužine

Apsolutna preciznost: merenje do 50 m na pritisak dugmeta, tačno u milimetar.

Merenje površine

Proračun kvadratnih metara: Potrebna su samo dva merenja da utvrdite tačnu veličinu područja.

Merenje nagiba

Izmerite nagib predmeta: Nagnite PLR 50 C na stranu za jednostavno merenje nagiba.

Promena boje:
ucrtajte svoje izmerene vrednosti sa do četiri različite boje, tako zadržavate pregled u svako vreme.

Preuzimanje aplikacije PLR measure&go

Preuzmite ovde aktuelnu aplikaciju PLR measure&go.

Česta pitanja

Aplikaciju PLR measure&go možete da preuzmete u Apple App Store-u i u Google Play Store-u.

Podržani Android uređaji: pametni telefoni i tablet računari od Android 4.0 i Bluetooth® 2.1.

Podržani iOS uređaji: iPhone (od 4S), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Ne, aplikacija je na raspolaganju samo za iOS i Android uređaje.

Da, Vaši projekti i planovi ostaju sačuvani i kod aktuelizacije softvera.

Proverite da li je na pametnom telefonu / tabletu i na PLR uređaju uključen bluetooth i da li se nalaze uređaji unutar dometa.


Dalji mogući uzroci greške:

  • Sa Vašim je pametnim telefonom / tabletom već povezan neki drugi PLR laserski daljinomer. Pomoću PLR asistenta za povezivanje i upoređivanjem brojeva uređaja odaberite ispravni PLR uređaj. Broj uređaja naći ćete na zadnjoj strani Vašeg PLR uređaja.
  • Vaš PLR laserski daljinomer povezan je sa nekim drugim pametnim telefonom / tabletom: Razdvojite bluetooth vezu tih uređaja, da bi se mogla uspostaviti nova veza.
  • Pokušavate uspostaviti bluetooth vezu na meniju za podešavanje Vašeg pametnog telefona / tableta. Potrebno je da koristite asistent za povezivanje aplikacije PLR measure&go.

U slučaju da gore navedeni saveti ne donose rešenje, korisno je isključiti bluetooth na PLR uređaju, te ga nakon kratkog vremena ponovno uključiti.

Ne, aplikacija može da se poveže samo sa kompatibilnim Bosch PLR laserskim daljinomerima.

Zavisno od postojećih okolnosti (prepreke, radijacija sunca itd.) moguća je veza do udaljenosti od 10 metara.

iPad 2 ne može da uspostavi vezu sa PLR laserskim daljinomerom. Spisak podržanih uređaja naći ćete ovde:

Podržani Android uređaji: pametni telefoni i tablet računari od Android 4.0 i Bluetooth® 2.1.

Podržani iOS uređaji: iPhone (od 4S), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Preslab je naboj baterija povezanog PLR uređaja. Zamenite baterije u PLR uređaju.

Temperatura PLR uređaja leži izvan granica specifikacije. Počekajte da se temperatura uređaja vrati u granice specifikacije.

Pokušavate da učitate neku meru koja nije kompatibilna sa ovom aplikacijom (npr. volumen).

Veličina projekta nadmašuje 15 MB. Projekti veličine 15 MB ili još veći projekti ne mogu da se eksportuju.

Uspostavite bluetooth vezu između Vašeg PLR laserskog daljinomera i aplikacije PLR measure&go, te izaberite projekat. Ako je potrebno, stvorite novi projekat. Čim su uređaji povezani i čim je projekat odabran, izmerene vrednosti se automatski prenose u pravom vremenu i spremaju se u spisku izmerenih vrednosti projekta. U slučaju da ste prvo dodali određeni element, izmerena vrednost se upisuje direktno u taj element.

Možete da vidite i koristite svoje izmerene vrednosti na način da otvorite plan i dodirnete strelicu na desnoj ivici ekrana.

Ne. U aplikaciji se pohranjuju samo vrednosti koje ste izmerili za vreme aktivne bluetooth veze. Vidite na gornjoj letvi menija da li je uređaj spojen.

Pohranjuje se najviše 50 izmerenih vrednosti za svaki projekat. Označene vrednosti koje su već upisane u elementima ne ubrajaju se u navedenih 50 izmerenih vrednosti.

Pazite da nije označen nijedan element. Potom otvorite spisak izmerenih vrednosti i dodirnite jednu izmerenu vrednost. Zatim se na donjoj ivici ekrana otvara niz računskih operacija.

Da, prvo označite određeni element, te zatim kliknite na simbol broja na donjoj ivici ekrana.

Označene izmerene vrednosti u Vašem planu dodeljene su nekom elementu. Neoznačene nisu.

Svi podaci se spremaju automatski.

Možete da pošaljete svoje projekte elektronskom poštom u obliku PDF-fajla. U tu svrhu dodirnite simbol za eksport , te zatim upišite adresu elektronske pošte.