Digitala laseravståndsmätaren Bosch PLR 50 C

Avståndsmätning

Absolut noggrannhet: millimeternoggrann mätning upp till 50 m med ett knapptryck.

Ytmätning

Kvadratmeterberäkning: du behöver bara göra 2 mätningar för att få fram exakt storlek på området.

Volymmätning

Beräkna rumsvolymer smidigt: 3 klick räcker för att snabbt beräkna rumsvolymen.

kontinuerlig mätning

Mäta minimi- eller maxavstånd: mät ett helt intervall och beräkna längsta eller kortaste avstånd.

Lutningsmätning

Mät hur mycket objekt lutar: vinkla PLR 50 C och mät lutningen.

Vattenpass

Smidig objektavvägning i 2 led i ett arbetsmoment.

Addera avstånd

Tankeavlastning: PLR 50 C kan spara flera uppmätta avstånd och addera eller subtrahera dem.

Addera yta

Undvik räknefel: låt PLR 50 C addera eller subtrahera ytorna åt dig.

Addera volymer

Bestäm, behåll, beräkna: PLR 50 C mäter, sparar och adderar eller subtraherar även volymer.

Indirekt avståndsmätning

Låt inget stoppa dig i mätningen: PLR 50 C:s indirekta avståndsmätning beräknar med ett klick avstånd upp till 50 m – även om det finns hinder i vägen.

Höjdmätning

Du behöver inte ta bort hindren: smidig höjdmätning med indirekt mätfunktion.

Dubbel, indirekt höjdmätning

Ställer hinder till det vid direkt höjdmätning? PLR 50 C beräknar smidigt höjden med 2 mätningar och vinkeln.