Digitala laseravståndsmätaren Bosch PLR 50 C

Avståndsmätning

Absolut noggrannhet: millimeternoggrann mätning upp till 50 m med ett knapptryck.

Ytmätning

Kvadratmeterberäkning: du behöver bara göra 2 mätningar för att få fram exakt storlek på området.

Lutningsmätning

Mät hur mycket objekt lutar: vinkla PLR 50 C och mät lutningen.

Färglägg:
rita in mätningarna i upp till 4 färger, så att du alltid har överblick.

Hämta PLR measure&go-appen

Här hämtar du aktuell PLR measure&go-app.

Vanliga frågor

Du kan hämta PLR measure&go-appen via Apple App Store och Google Play Store.

Stöder följande Android-enheter: Smartphones och surfplattor från Android 4.0 och Bluetooth® 2.1.

Stöder följande iOS-enheter: iPhone (från 4S), iPad (från 3:e gen.), iPad Air (från 1:a gen.), iPad mini (från 1:a gen.).

Nej, appen är bara tillgänglig för iOS- och Android-enheter.

Ja, dina projekt och ritningar ligger kvar vid mjukvaruuppdatering.

Kontrollera om du slagit på Bluetooth® på din smartphone/surfplatta och PLR samt om enheterna är inom räckvidd.


Fler tänkbara felkällor:

  • Det finns redan en annan PLR-laseravståndsmätare uppkopplad mot din smartphone/surfplatta. Välj rätt PLR med uppkopplingsguiden i PLR genom att jämföra instrumentnumren. Instrumentnumret sitter på baksidan av ditt PLR-instrument.
  • Din PLR-laseravståndsmätare är uppkopplad mot en annan smartphone/surfplatta: Koppla ned Bluetooth®-förbindelsen mellan enheterna och koppla upp en ny förbindelse.
  • Du försöker koppla upp Bluetooth®-förbindelsen via inställningsmenyn på din smartphone/surfplatta. Använd uppkopplingsguiden i PLR measure&go.

Löser inte tipset ovan, slå av Bluetooth® på PLR-instrumentet och slå sedan på igen efter ett tag.

Nej, appen är bara kompatibel med PLR-laseravståndsmätare från Bosch.

Räckvidden kan vara upp till ca 10 m beroende på omgivningen (hinder, solinstrålning etc.).

iPad 2 går inte att koppla upp mot PLR-laseravståndsmätare. Här finns en lista på vilka enheter som stöds:

Stöder följande Android-enheter: Smartphones och surfplattor från Android 4.0 och Bluetooth® 2.1.

Stöder följande iOS-enheter: iPhone (från 4S), iPad (från 3:e gen.), iPad Air (från 1:a gen.), iPad mini (från 1:a gen.).

Anslutet PLR-instrument har för låg batteriladdning. Byt batterier i PLR-instrumentet.

PLR-instrumentets temperatur ligger utom specifikationerna. Vänta till instrumentets temperatur ligger inom specifikation igen.

Du försöker överföra ett mått som inte är kompatibelt med appen (t.ex. volym).

Projektet är större än 15 Mb. Det går inte exportera projekt som är större än 15 Mb.

Gör en Bluetooth®-uppkoppling mellan din PLR-laseravståndsmätare och PLR measure&go-appen och välj ett projekt. Skapa ett projekt, om det behövs. När enheterna är uppkopplade och du valt projekt, så blir mätvärdena överförda automatiskt i realtid och avsparade på mätvärdeslistan. Har du lagt till ett element tidigare, så blir mätvärdet infört direkt i elementet.

Du kan se och använda dina mätvärden genom att öppna en ritning och trycka till på pilen i höger skärmkant.

Nej. Appen sparar bara de mätvärden du mätte upp när Bluetooth®-förbindelsen var på. Du ser om det finns ett instrument anslutet i övre menylisten.

Det går att spara max. 50 mätvärden per projekt. Markerade mätvärden redan inlagda i elementen blir inte medräknade bland de 50 mätvärdena.

Se till så att inga element är markerade. Öppna sedan mätvärdeslistan och tryck till på ett mätvärde. Du får då upp en rad med beräkningsalternativ i nedre skärmkanten.

Ja, markera först elementet och klicka sedan på siffersymbolen i nedre skärmkanten .

Markerade mätvärden är tilldelade ett element på din ritning. Omarkerade mätvärden är inte det.

All info blir sparad automatiskt.

Du kan maila dina projekt på PDF-format. Tryck till på exportsymbolen och ange sedan mailadressen.