Bosch Digitálny laserový merač vzdialenosti PLR 50 C

Meranie dĺžky

Absolútna presnosť: Stlačením gombíka na milimeter presné merania až do 50 m.

Meranie plochy

Výpočet štvorcových metrov: Potrebné sú len dve merania na stanovenie presnej veľkosti plochy.

Meranie objemu

Určenie objemu priestoru obratom ruky: Len tromi kliknutiami stanovíte čo najrýchlejšie objem priestoru.

Kontinuálne (trvalé) meranie

Meranie minimálnych alebo maximálnych vzdialeností: Odmerajte celú plochu, aby ste stanovili najdlhšie alebo najkratšie vzdialenosti.

Meranie sklonu

Odmerajte sklon objektu: Nakloňte PLR 50 C šikmo, keď chcete bez problémov odmerať sklon.

Vodováha

Jednoduchá nivelácia predmetov na dvoch osiach v jednom pracovnom kroku.

Sčítanie dĺžky

Odľahčí pamäť: PLR 50 C dokáže uložiť viac nameraných dĺžok a sčítať ich a odčítať.

Sčítanie plochy

Vyvarujte sa chýb pri počítaní: Sčítanie a odčítanie plôch prevezme PLR 50 C za vás.

Sčítanie objemu

Stanovenie, zapamätanie, vypočítanie: PLR 50 C odmeria, uloží a sčíta a odčíta aj objemy.

Nepriame meranie dĺžky

Pri meraní sa nedá ničím zastaviť: Nepriame meranie dĺžky PLR 50 C kliknutím zistí dĺžky až do 50 m – aj keď sú v ceste prekážky.

Meranie výšky

Prekážky sa nemusia odstrániť: Nekomplikované meranie výšky nepriamou funkciou merania.

Dvojité nepriame meranie výšky

Sťažujú prekážky priame meranie výšky? Z dvoch meraní a uhla však PLR 50 C dokáže bez problémov vypočítať výšky.