Bosch Digitálny laserový merač vzdialenosti PLR 50 C

Meranie dĺžky

Absolútna presnosť: Stlačením gombíka na milimeter presné merania až do 50 m.

Meranie plochy

Výpočet štvorcových metrov: Potrebné sú len dve merania na stanovenie presnej veľkosti plochy.

Meranie sklonu

Odmerajte sklon objektu: Nakloňte PLR 50 C šikmo, keď chcete bez problémov odmerať sklon.

Zmena farby:
Zakreslite si merania až štyrmi farbami, aby ste mali vždy prehľad.

Stiahnuť aplikáciu PLR measure&go

Stiahnite si tu aktuálnu aplikáciu PLR measure&go.

Často kladené otázky

Aplikáciu PLR measure&go si možno stiahnuť v App Store a Obchode Google Play.

Podporované zariadenia s OS Android: smartfóny a tablety od verzie Android 4.0 a Bluetooth® 2.1.

Podporované zariadenia s OS iOS: iPhone (od verzie 4S), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Nie, aplikácia je k dispozícii výlučne pre zariadenia s operačným systémom iOS a Android.

Áno, vaše projekty a plány zostanú po aktualizácii softvéru zachované.

Prosím, skontrolujte, či je na smartfóne/tablete a prístroji PLR aktivovaná funkcia Bluetooth® a či sa zariadenia nachádzajú v dosahu.


Ďalšie možné príčiny chyby:

  • S vaším smartfónom/tabletom je už spojené iný prístroj PLR: Prosím, vyberte si prostredníctvom asistenta spojenie PLR porovnaním čísel prístrojov správny prístroj PLR. Číslo prístroja sa nachádza na zadnej strane vášho prístroja PLR.
  • Váš laserový merač vzdialenosti PLR je spojený s iným smartfónom/tabletom: Zrušte spojenie týchto zariadení prostredníctvom Bluetooth®, aby ste mohli vytvoriť nové spojenie.
  • Pokúste sa vytvoriť spojenie Bluetooth® cez menu nastavení vášho smartfónu/tabletu. Prosím, použite asistenta spojenia PLR measure&go.

Ak by uvedené tipy neviedli k riešeniu, pomôže, keď na prístroji PLR vypnete Bluetooth® a po krátkom čase znova zapnete.

Nie, aplikácia sa dá spojiť výlučne s kompatibilným laserovým meračom vzdialenosti Bosch PLR.

V závislosti od daných podmienok (prekážky, slnečné žiarenie atď.) je možné spojenie na vzdialenosť cca 10 metrov.

Zariadenie iPad 2 sa nedokáže spojiť s laserovým meračom vzdialenosti PLR. Zoznam podporovaných zariadení nájdete tu:

Podporované zariadenia s OS Android: smartfóny a tablety od verzie Android 4.0 a Bluetooth® 2.1.

Podporované zariadenia s OS iOS: iPhone (od verzie 4S), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Nabitie batérie pripojeného prístroja PLR je veľmi nízke. Vymeňte batériu v prístroji PLR.

Teplota prístroja PLR je mimo rozsahu špecifikácií. Počkajte, kým sa teplota prístroja bude znova nachádzať v rozsahu špecifikácií.

Pokúšate sa preniesť rozmer, ktorý nie je kompatibilný s touto aplikáciou (napr. objem).

Veľkosť projektu presahuje 15 MB. Projekty s veľkosťou 15 MB alebo viac sa už nedajú exportovať.

Spojte váš laserový merač vzdialenosti PLR prostredníctvom Bluetooth® s PLR measure&go a vyberte si projekt. V prípade potreby si projekt vytvorte. Keď sú zariadenia spojené a je zvolený projekt, namerané hodnoty sa automaticky prenesú v reálnom čase a uložia do zoznamu nameraných hodnôt projektu. Ak ste predtým vložili nejaký prvok, nameraná hodnota sa zaznamená priamo do tohto prvku.

Môžete si vaše namerané hodnoty pozrieť alebo ich použiť tak, že si otvoríte plán a ťuknete na šípku na pravom okraji displeja.

Nie. V aplikácii sa ukladajú len tie hodnoty, ktoré ste namerali počas aktívneho spojenia prostredníctvom Bluetooth®. Na hornej lište menu uvidíte, či je zariadenie spojené.

Uloží sa maximálne 50 nameraných hodnôt na jeden projekt. Označené hodnoty, ktoré sú už zaznamenané v prvkoch, sa k týmto 50 hodnotám nepočítajú.

Dbajte na to, aby nebol označený žiaden prvok. Otvorte zoznam nameraných hodnôt a ťuknite na nameranú hodnotu. Potom otvorte rad na dolnom okraji displeja s možnosťami výpočtov.

Áno, označte si najprv prvok a potom kliknite na číselný symbol na dolnom okraji monitora.

Označené namerané hodnoty sú vo vašom pláne priradené k niektorému prvku. Neoznačené namerané hodnoty nie.

Všetky údaje sa ukladajú automaticky.

Vaše projekty môžete odoslať e-mailom vo formáte PDF. Ťuknite na symbol exportovania a potom zadajte e-mailovú adresu.